Dél-Zalai Hegyközség Elnökétől

8746 Nagyrada, Kossuth L. út 51.

Iktsz.: 2019/52102-00087-001

Meghívó

Értesítem, hogy a Dél-Zalai Hegyközség közgyűlését összehívom.

A közgyűlés időpontja: 2019. május 29. 18 óra

A közgyűlés helye: 8746 Nagyrada, Kossuth L. út 51. (Ebédlő)

Tájékoztatom, hogy a közgyűlést megelőzően a hegyközségi tagoknak regisztrálni kell, amelynek a közgyűlés helyszínén, Nagyrada  17:30-tól lehet eleget tenni.

Figyelem!

A hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében a közgyűlés a fent megjelölt időpontban és helyen a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A tagnak joga, hogy tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyûlésen, tisztséget viseljen a hegyközségben.

Az önkéntes tag tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlésen A tanácskozási és szavazati jogát:

Tájékoztatom arról, szavazati joga kizárólag abban az esetben van, amennyiben hegyközségi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben maradéktalanul, hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének pedig az év első közgyűlésének napját megelőzően legalább öt nappal eleget tett.

Közgyűlés napirendi pontjai

  1. Alapszabály módosítása
  2. Hegybíró 2018. évi beszámolója
  3. Hegyközség elnökének 2018. évi beszámolója
  4. Ellenőrző bizottság jelentése
  5. 2018. évi pénzügyi beszámoló
  6. 2019. évi hegyközségi járulék mértékének meghatározása
  7. 2019. évi költségvetési terv ismertetése, elfogadása
  8. Termékleírások módosítása
  9. Egyéb ügyek

Amennyiben a meghívóban rögzítettekkel kapcsolatban kérdése van, úgy a hegyközség egyeztetés céljából a jelen meghívó kézhezvételét követő 3 munkanapon belül áll rendelkezésére.

Nagyrada, 2019. május 20.

Tisztelettel

Sk. Dél-Zalai Hegyközség elnöke

facebook Share on Facebook
Twitter Tweet
Follow Follow us