Egyéb kategória kategória bejegyzései

Tisztelt Hallgató!

Tisztelt Hallgató!

Garabonc Község Önkormányzata idén is csatlakozott a hátrányos helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatásban résztvevők támogatását szolgáló „A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz  a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, azaz a 2021-es évre.

A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, majd onnan kinyomtatva aláírás után  Hivatalunknál (Garabonc, Fő út 16.) kell benyújtani 2020. november 5. napjáig az alábbi mellékletekkel együtt:

1.     A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021 tanév első félévéről.

2.      Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati felhívás az alábbi linkről tölthető le:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica18/

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A felhívás kódja: BURSA-2021 A


Felhívjuk a figyelmét, hogy határidőn túl beérkezett pályázatok a bírálatban nem vesznek részt, továbbá a pályázati kiírásban meghatározott mellékletek hiányossága esetén a pályázat formai hibásnak minősül és támogatásban nem fog részesülni.

Garabonc, 2020.10.05.

Koma László sk. polgármester

Terményértékesítés

Garabonc Község Önkormányzata a START mezőgazdasági
közfoglalkoztatásban megtermelt terményeit értékesíti: 

Paradicsom:
250 Ft/kg

Paprika:
300 Ft/kg II. osztály

                
350 Ft/kg I. osztály

Vöröshagyma:
180 Ft/kg

Lilahagyma:250
Ft/kg

Sárgarépa:
250 Ft/kg

Petrezselyem:
700 Ft/kg

Cékla:
180 Ft/kg

Burgonya:
150 Ft/kg

Igényeiket a 0630/896-3980
telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

 

Koma László

polgármester

Háziorvosi rendelés

Orvosi Rendelő


cím: Garabonc, Fő u. 22.

rendelési idő:

hétfő: 

800 – 1200 h

szerda:

800 – 1100 h

péntek:

800 – 1100 h

 

 

 

 

 

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

NAGYRADA

 

8:00-11:00

 

13:00-16:00

 

GARABONC

8:00-12:00

 

8:00-11:00

 

8:00-11:00

ZALAMERENYE

 

 

12:00-16:00

 

 

ZALASZABAR

 

12:00-15:00

 

 

 

OROSZTONY

13:00-16:00

 

 

8:00-10:00

 

KERECSENY

 

 

 

10:00-12:00

 

 

 

Név

Beosztás

Telefon

Dr. Tarnai Zsuzsanna

háziorvos

93/340-400

Tarnai Rita

védőnő

30/623-6703

Lomtalanítás

HIRDETMÉNY

Értesítjük a lakosságot, hogy Garabonc községben a 2020. évi Lomtalanítás az alábbiak szerint történik

 • Háztartási lim-lom gyűjtési napja:  2020. április 8. (szerda)

A lomtalanítás keretében minden olyan lomnak minősülő holmit elszállítanak, amelyek terjedelmük, vagy súlyuk miatt a hagyományos hulladékgyűjtő edényben nem helyezhetők el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat: háztartási szemetet, építési anyagot, törmeléket, kerti hulladékot és faágat, valamint elektronikai hulladékot (pl. hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl. festék, gyógyszer, vegyszer, ólomakkumulátor, autógumi)!

Kérjük, hogy a lakosok a háztartásukban feleslegessé vált holmikat a fent megjelölt gyűjtési napon reggel 7 óráig helyezzék el a lakóházuk előtti területen. Gyűjtés előtti hétvégén ne helyezzék ki közterületre a hulladékot, csak a gyűjtés előtti napon, vagy a gyűjtés reggelén!!!

Amely ingatlantulajdonosnak nincs szolgáltatási szerződése a hulladékszállító szervezettel, (azaz akinek nincs gyűjtőedényzete), attól nem szállítják el az ingatlana elé kihelyezett hulladékot (lim-lomot).

Elektronikai ép hulladék leadására (televízió, hűtő, háztartási kisgép, autógumi, stb. – kivéve képmegjelenítő eszközök (TV, monitor) – csak a Zalamerenyei hulladékudvarban lesz lehetőség – térítésmentesen – a vészhelyzet elmúlását követően, melynek időpontjáról később tájékoztatjuk a lakosságot.

A lomtalanítás során a szolgáltató által be nem gyűjtött, ingatlan előtt maradó lomot, mely tiltás ellenére kihelyezésre került és nem szállítják el, (háztartási szemét, építési anyag, törmelék, kerti hulladék, faág, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék) az ingatlantulajdonos köteles a lomtalanítás napján a közterületről az ingatlanára visszaszállítani.

Kérjük, hogy a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek maradéktalanul betartani.

                                       Garabonc Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

A kijárási korlátozásokról

Magyarország Kormánya kijárási korlátozást vezetett be Magyarország területére                           2020. március 28.  (szombat) és 2020. április 11. (szombat) között.

Két héten keresztül mindannyian az otthonunkat vagy a lakóhelyünket csak alapos indokkal hagyhatjuk el:

 • csak a munkavégzés (hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben történő vásárlás)  

vagy

 • alapvető szükségletek ellátása céljából, ilyen elsősorban:
 • egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele
 • élelmiszerüzletben, gyógyszertárakban, drogériákban, dohányboltokban történő vásárlás
 • mezőgazdasági üzletben, állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletekben vásárlás
 • üzemanyagvásárlás, gépjárműszervíz szolgáltatás igénybevétele
 • temetés, házasságkötés szűk családi körben
 • állatorvosi rendelő látogatása
 • idős, beteg  személy részére történő segítségnyújtás

Az érintkezést- közös háztartásban élők kivételével- a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint 1,5 méter távolságot kell tartani.

______________

Vendéglátó üzletben tartózkodni TILOS, kivételt képez az elvitelre alkalmas étel kiadásának az időtartama.

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személyek (akiknek nincs segítsége) csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat, drogériákat, ebben az időszakban mások ezeket a helyeket nem látogathatják.

EZEN SZABÁLYOK BETARTATÁSA A HELYISÉG ÜZEMELTETŐJÉNEK FELELŐSSÉGE.

______________

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

A szabályok megszegése 5 000 Ft -tól- 500 000 Ft -ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható!

Kérem lakosságot, hogy a rendeletben foglaltakat tartsák be!

                                                                                                                                              Koma László polgármester

Lakossági tájékoztató a „koronavírussal” összefüggésben

Lakossági tájékoztató a „koronavírussal” összefüggésben

Tisztelt Lakosság!

Kérem szíveskedjenek elolvasni alábbi tájékoztatónkat!

Oktatás

Magyarország Kormánya a koronavírus terjedése miatt új munkarendről döntött, melynek részeként az emberi erőforrások minisztere 2020. március 16-tól határozatban szabályozta a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetését a köznevelési intézményekben,  mely  érinti a zalaszabari általános iskolába, valamint a zalakarosi általános iskolába járó tanulókat.

Fenntartói döntés alapján  rendkívüli szünet került elrendelésre a zalaszabari és zalakarosi óvodában.  

Étkezés

 1. március 16. napjától a szülők igényei alapján az önkormányzat biztosítja a tanulók és óvodás gyermekek részére az étkezést oly módon, hogy az ebédet eldobható dobozokban kiszállítja, mely dobozokat az önkormányzat biztosítja.

A szociális étkezés továbbra is zavartalanul történik. Az étkezők számára szintén eldobható dobozokban kerül kiszállításra az ebéd. Az étkezésben résztvevőknek plussz költséget nem fog jelenteni az, hogy eldobható dobozokban szállítjuk az ebédet.  

Háziorvosi ellátás

A háziorvost személyesen csak az keresse fel, akinek betegsége halaszthatatlan orvosi vizsgálatot igényel!

Táppénzre vételhez nem kell személyesen felkeresni a rendelőt, minden ügyintézést (vérnyomás-beállítás, laboreredmény megbeszélés, útiköltség papír) igyekszünk telefonon és elektronikusan intézni.
A receptírás előzetes telefonos egyeztetés alapján történik.

Dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvos elérhetősége 93/340-400, valamint 30/956-2873.

Lázas beteg személyesen ne jelenjen meg az orvosi rendelőben, hanem telefonon jelezze panaszait. Telefonon minden szükséges információt meg fog kapni.

A járvány megelőzésének és megfékezésének leghatékonyabb módja a személyes kontaktus elkerülése.

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a gyógyszertárak a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ számát közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.

Fogászati ellátás

A fogászati ellátás bizonytalan ideig csak a fogászati sürgősségi ellátások körébe tartozó beavatkozások elvégzésre szorítkozik.

Aki légúti panasszal rendelkezik (köhög, náthás) lázas, vagy otthonában lázas beteget ápol, fenti okokból nem látják el.

Szűrések

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály tájékoztatása alapján a2020. március 23-ára tervezett nagykanizsai kórházban az ingyenes mammográfiás vizsgálat elmarad. A vizsgálat későbbi időpontjáról az érintettek külön tájékoztatást fognak kapni.

Az időpontra foglalt egyéb szűrővizsgálatok (pl.: tüdőszűrés, stb…..) megtartásáról érdeklődjenek az illetékes kórháznál.                                                                                                                  


Önkormányzati hivatal működése

Határozatlan ideig szüneteltetjük a személyes ügyfélfogadást, egyúttal kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton (e-mailen garaboncpmh@t-online.hu; ügyfélkapun keresztül – hivatali kapu kód GARABONCKJ, GAR47)  vagy telefonon intézzék az ügyeiket. Levelek, kérelmek a Garabonci Közös Hivatal (Garabonc, Fő út 16.)  bejárati ajtaja mellett kihelyezett ládában is elhelyezhetőek.  

Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás (haláleset, anyakönyvezés, stb.)  ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét. Amennyiben a személyes jelenlét

FOLYTATÁS A KÖETKEZŐ OLDALON

szükségessége kérdéses, kérjük, hogy telefonon egyeztessenek az illetékes ügyintézővel a 93/340-701-es, 30/256-1106, 30/330-4396 telefonszámon vagy a garaboncpmh@t-online.hu e-mail címen.

Járási Hivatal ügysegédi rendje

Nagykanizsai Járási Hivatal ügysegédje határozatlan ideig nem tart településünkön ügyfélfogadást. Az ügysegédi ügyfélfogadás újraindításáról  tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Járási Hivatalt és szerveit személyesen csak szükség esetén, és csak időpontfoglalást követően keressék.

Nagykanizsai Járási Hivatal elérhetősége: 93/509-510

Zalakarosi Kormányablak elérhetősége :  93/540-071

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működése

A családsegítők fogadóórája határozatlan ideig elmarad. Ügyfélfogadás csak és kizárólag Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  Pacsa , Csány László u.1. szám alatt, hétfő délelőtt 9  – 12 óra között, kizárólag indokolt esetben.

Szolgálat elérhetősége: 06-92/368-088, 06-30/768-33-01; email: szockozpont13@gmail.com

Játszóterek használata

Településeink játszóterei lezárásra került. Így azok használata TILOS!

Könyvtár működése

Határozatlan ideig településünk könyvtára sem látogatható!

Üzletek nyitvatartása

Magyarország Kormányának döntése értelmében, 2020. március 17-től bezárnak a szórakozóhelyek, mozikban, a kulturális intézményekben pedig látogatási tilalmat vezetnek be. Az éttermek, kávézók és üzletek (vendéglátó üzlet, presszó, stb) csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivételt képeznek az élelmiszerboltok, patikák, drogériák.

Külföldről hazatérők

Továbbá kérjük, hogy akinek tudomására jut, hogy környezetében a szomszédos országokból, külföldről ismerőse, rokona, hozzátartozója hazalátogat, vagy hazaérkezik, azt soron kívül jelezze az Önkormányzatnál. (Tel.: 93/340-701; 30/348-6555)

Felhívom a lakosság figyelmét a továbbiakban arra, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, és a betegek látogatását is mellőzzék! A távolságtartás és a kézmosás az egyik legjobb módszer a vírus terjedésével szemben.
Különösen fontos a kézmosás:
• tüsszentés és köhögés után
• toalett használat után
• ételkészítés előtt, alatt és után
• étkezés előtt
• ha kisgyerekekről, kisbabákról gondoskodunk
• ha betegeket gondozunk
• ha állatokat gondozunk/gondoztunk
• ha kezünk láthatóan piszkos
 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérek Mindenkit, hogy megfontoltan, bölcs, együttműködő, felelősségteljes módon védjük meg szeretteinket, embertársainkat. Kerüljük a kézfogást, ölelést, puszit, zsúfolt helyeket! Ne keltsünk pánikot, és mindenki vegye komolyan az intézkedéseket.

Sikeres együttműködés meghozza a településünk számára a kellő védelmet, biztonságot.
Hiszem, hogy közös erőfeszítéseink a jövőnk záloga!

Garabonc, 2020. 03. 16.                                              

           Köszönettel:  Koma László polgármester                       

Meghívó

Dél-Zalai Hegyközség Elnökétől

8746 Nagyrada, Kossuth L. út 51.

Iktsz.: 2019/52102-00087-001

Meghívó

Értesítem, hogy a Dél-Zalai Hegyközség közgyűlését összehívom.

A közgyűlés időpontja: 2019. május 29. 18 óra

A közgyűlés helye: 8746 Nagyrada, Kossuth L. út 51. (Ebédlő)

Tájékoztatom, hogy a közgyűlést megelőzően a hegyközségi tagoknak regisztrálni kell, amelynek a közgyűlés helyszínén, Nagyrada  17:30-tól lehet eleget tenni.

Figyelem!

A hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében a közgyűlés a fent megjelölt időpontban és helyen a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A tagnak joga, hogy tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyûlésen, tisztséget viseljen a hegyközségben.

Az önkéntes tag tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlésen A tanácskozási és szavazati jogát:

 • természetes személy csak személyesen;
 • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, valamint egyéb gazdálkodó szervezet a képviseletére jogosult útján gyakorolhatja.

Tájékoztatom arról, szavazati joga kizárólag abban az esetben van, amennyiben hegyközségi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben maradéktalanul, hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének pedig az év első közgyűlésének napját megelőzően legalább öt nappal eleget tett.

Közgyűlés napirendi pontjai

 1. Alapszabály módosítása
 2. Hegybíró 2018. évi beszámolója
 3. Hegyközség elnökének 2018. évi beszámolója
 4. Ellenőrző bizottság jelentése
 5. 2018. évi pénzügyi beszámoló
 6. 2019. évi hegyközségi járulék mértékének meghatározása
 7. 2019. évi költségvetési terv ismertetése, elfogadása
 8. Termékleírások módosítása
 9. Egyéb ügyek

Amennyiben a meghívóban rögzítettekkel kapcsolatban kérdése van, úgy a hegyközség egyeztetés céljából a jelen meghívó kézhezvételét követő 3 munkanapon belül áll rendelkezésére.

Nagyrada, 2019. május 20.

Tisztelettel

Sk. Dél-Zalai Hegyközség elnöke